Skip to content

Werkwijze

Onze dienstverlening via dienstencheques

Werken met dienstencheques

Een dienstencheque is een betaalmiddel waarvoor het Vlaamse Gewest een financiële bijdrage levert. Iedere meerderjarige persoon die in het Vlaamse Gewest zijn hoofdverblijfplaats heeft, kan dankzij dienstencheques tegen een gunstige prijs beroep doen op huishoudhulp.

Maximum aantal dienstencheques

U kan bij de inschrijving bij Sodexo de keuze maken tussen een papieren of elektronische vorm van de dienstencheque. Met beide kan u bij ons terecht. Papieren cheques krijgt u per post door Sodexo toegezonden. Elektronische cheques komen terecht in een elektronische portefeuille die u steeds via internet kan raadplegen. Indien u voldoende vertrouwd bent met het werken op internet raden we u aan voor elektronische dienstencheques te kiezen. Hierbij een link met meer info:

Beschermd en verzekerd als huishoudhulp

Een reguliere gebruiker kan maximaal 500 dienstencheques bestellen:400 dienstencheques aan €9 en de overige 100 dienstencheques aan €10 Een gezin kan maximaal 1000 dienstencheques bestellen.
Een gezin omvat alle personen die volgens het attest van gezinssamenstelling uit het bevolkingsregister ingeschreven zijn op hetzelfde adres. 800 dienstencheques aan €9 en de overige 200 aan €10 Ieder meerderjarig gezinslid kan maximaal 500 dienstencheques bestellen Een eenoudergezin kan per kalenderjaar maximaal 2000 dienstencheques bestellen aan €9.

Indien u als eenoudergezin gebruik wenst te maken van deze 2000 dienstencheques per kalenderjaar, zal u een document moeten invullen en opsturen naar de bevoegde overheidsinstantie in kwestie, samen met de gevraagde bewijsstukken. Als persoon met een handicap of als ouder van een kind met een handicap kan u per kalenderjaar maximaal 2000 dienstencheques bestellen aan €9.
Als u een oudere persoon bent die een tegemoetkoming geniet voor hulp aan bejaarden kan u per jaar 2000 dienstencheques bestellen aan €9. Een dienstencheque blijft doorgaans 8 maanden geldig. De vervaldatum staat vermeld op de cheque.

Solliciteren als huishoudhulp

Onze huishoudhulpen zijn het goud van ons Paleis. Het PoetsPaleis is een respectvolle onderneming met een hart. Wij werken als een grote familie waar we elkaar kennen en waar plezier meetelt.