Skip to content

Meer tijd voor jezelf en je gezin

Bij het PoetsPaleis staan de mensen achter de job centraal. Werken bij ons betekent werken voor een warme, zorgzame en respectvolle werkgever. We leveren continu inspanningen om een duurzame werkgever te blijven, en onze medewerkers gemotiveerd en betrokken te houden. We blijven steevast investeren in ons personeel, ondanks de druk op de sector. Daardoor ligt onze werking helemaal in lijn met de doelstellingen van het Europees Sociaal Fonds (ESF), dat organisaties stimuleert die bijdragen aan het versterken van de arbeidsmarkt. Voor ons project ‘Een Leven Lang Leren’ ontvingen we bijgevolg een mooie financiële ondersteuning.

De nood van onze werknemers centraal

In 2019 peilden we naar de noden en kansen van onze werknemers tijdens een bevraging. In onze sector is het heel belangrijk om ‘werkbaar werk’ te bieden en een goed retentiebeleid te voeren. Voor het PoetsPaleis is menselijkheid altijd het sleutelwoord. Verbondenheid, inzetten op competenties, werknemers versterken in hun rol… Zo blijven al onze krachten – huishoudhulpen, consulenten, kantoormedewerkers, kaderpersoneel… – zichzelf continu ontwikkelen in hun job. Door goed te polsen, brachten we de concrete behoeften van onze medewerkers in kaart. Dat vormde de basis voor het ESF-project.

Opleiding op maat

Onze grote doelen? Het personeel zelfzeker autonoom laten werken en de verbinding vergroten tussen werkgever en werknemer, en de hele boîte onderling. Met opleidingen trachten we de nodige competenties te versterken, te blijven groeien in de job. Concrete onderwerpen van zo’n sessies zijn bijvoorbeeld omgaan met stress, ergonomie, assertief communiceren met klanten, veiligheid en hygiëne in tijden van Corona en leiding geven (als kantoormedewerker).

Het is zeer fijn wanneer zo’n initiatieven goed onthaald worden door het ESF. Een grote voorwaarde om in aanmerking te komen voor een bijdrage? Je moet kunnen aantonen dat je het vorige werkjaar alle verkregen financiële ondersteuning (van andere instanties) optimaal hebt ingezet. Dat konden we, naast ons projectdossier, mooi voorleggen. Bij ons tellen we de winst niet in euro’s: het grootste doel is het werkgeluk van onze werknemers. Die willen we namelijk zo lang mogelijk bij ons houden, en tegelijk een zo aangenaam mogelijke werkervaring bieden. Dat het ESF ons beloont door het prijskaartje van deze investering in “Een Leven Lang Leren’ te verzachten, is dan heel mooi meegenomen.

Werken bij het PoetsPaleis dat is…

Onze medewerkers hebben een zeer divers profiel. Het bewijs dat we een werkgever zijn die iedereen de kans wil geven om te werken en te leren. Dat laten we zien door het werk flexibel te plannen rond het leven van onze werknemers, en persoonlijke aandacht te schenken aan welzijn en noden. Hier heerst een familiale sfeer, we staan ‘onze mensen’ bij waar nodig. We willen resoluut zorgen voor een gezond evenwicht tussen werk en privé, en een job bieden waarin:

Solliciteren als huishoudhulp

Onze huishoudhulpen zijn het goud van ons Paleis. Het PoetsPaleis is een respectvolle onderneming met een hart. Wij werken als een grote familie waar we elkaar kennen en waar plezier meetelt.